Retssystemet og juridisk metode

  • DJØF/Jurist- og Økonomforbundets Forlag
  • 2011
  • 304
  • dan
  • 1
  • 9788757494068
0

Formålet med denne bog er at tilvejebringe en grundlæggende indføring i retssystemets indretning og den juridiske metode. Bogen tager sigte på at give viden om og forståelse af, hvorledes retssystemet er indrettet, hvilke funktioner og roller jurister varetager, hvilke fremgangsmåder og hvilken metode jurister anvender for at besvare retlige spørgsmål, og hvilke generelle hensyn juristen må tage i betragtning, når svarene på disse spørgsmål gives. Bogen retter sig først og fremmest til jurastuderende, men kan også have interesse for enhver, der har behov for viden om hvorledes retssystemet fungerer.