Sår på sjælen, sprækker i sindet

  • CDR-Forlag
  • 2004
  • Paperback
  • 192
  • dan
  • 1
  • 9788778413628
0

»Vi kender alle til en form for social angst. Man kan være bange for at være sammen med mange mennesker og for at dumme sig i deres nærvær. Man kan være bange for at skulle op til tavlen i matematiktimen eller for at læse højt i dansktimen. det behøver der ikke at være noget galt i. Det er normalt. Men hvis man så tilmed bliver gjort til grin, når man ryster på hånden, kan det godt være, at det tipper over og bliver sygeligt.«
Jes Gerlach, psykiater og formand for PsykiatriFonden i 'Sår på sjælen, sprækker i sindet'.

Mange psykiske lidelser begynder i ungdomsårene, så er man ung, bør man være ekstra opmærksom på, hvordan man har det, og om ens venner måske har problemer. Og være opmærksom på, at en syg teenager kan nemt forveksles med en teenager, der bare er sur og tvær, fordi puberteten er sat ind.
Psykisk sygdom kan ligge i generne ligesom andre sygdomme. Og den kan fremprovokeres af begivenheder, vi ikke kan undgå. Derfor er vi nødt til at vide, hvordan vi skal reagere, hvis nogen, vi kender, bliver psykisk syge.
'Sår på sjælen, sprækker i sindet' fokuserer på de mest udbredte psykiske sygdomme: skizofreni, depression, angst, spiseforstyrrelser, tvangs-handlinger og tvangstanker.

15 unge fortæller om deres sygdomme, og en række fagpersoner belyser psyki-ske problemer.

Både fagfolk og de unge medvirker i bogen ud fra ønsket om, at de med denne bog kan være med til at fjerne de fordomme, der stadig er om psykisk sygdom.

Bagerst i bogen er der en liste med bøger, tidsskrifter, hjemmesider, foreninger og rådgivninger, hvortil man kan henvende sig med sine problemer. Også anonymt.

Der er stikordsregister til bogens omtaler af såvel de mest udbredte, psykiske sygdomme som til emner som selvmord, selvskadende handlinger, stoffer, hallucinationer, stress fobier m.v.

198,00 kr.