• Samfundslitteratur
 • 2018
 • Paperback
 • 248
 • dan
 • 8
 • 9788759330579

Samfundsøkonomi og internationale forhold

0

Samfundsøkonomi og internationale forhold er en internationalt orienteret grundbog i økonomi. Fremstillingen har været afprøvet gennem 30 års undervisning ved bl.a. Handelshøjskolen i København.

Samfundsøkonomi og internationale forhold er en internationalt orienteret grundbog i økonomi. Fremstillingen har været afprøvet gennem 30 års undervisning ved bl.a. Handelshøjskolen i København.

Bogen indeholder en gennemgang af emnerne:
 • Introduktion til samfundsøkonomi  
 • Erhvervsudvikling og erhvervspolitik 
 • Arbejdsmarkedet 
 • Den offentlige sektor 
 • Penge- og valutamarkedet 
 • Den globale økonomi 
 • Internationalt samarbejde 
 • Konjunkturbevægelser og økonomisk styring 
 • Økonomisk udvikling og økonomisk politik
Emnerne relateres løbende til udviklingen hos verdensøkonomiens hovedaktører. Samtidig behandles de i et teoretisk perspektiv, så læseren får indblik i en række centrale teorier og modeller, der perspektiverer de udfordringer og valg, landene står over for. I forbindelse hermed er der lagt vægt på at behandle den voksende gensidige afhængighed, der følger af verdensøkonomiens globalisering, og som påvirker hvert enkelt lands økonomiske handlemuligheder.
Til bogens 8. udgave er der foretaget en revision og ajourføring af 7. udgave. Det indebærer, at bl.a. de seneste udviklingstendenser og begivenheder i verdensøkonomien tages under behandling.
319,00 kr.
279,00 kr.