• Scanvik A/S
  • 2018
  • Paperback
  • 854
  • swe
  • 1
  • 9789100141110

Samlade dikter

0

”Tag och skriv”, ”Absentia animi”, ”En värld är varje människa”, ”En verklighet (drömd)”, ”Non serviam”, ”Till de folkhemske”, ”Eufori” – få poeter har lämnat så många oförglömliga dikter efter sig som Gunnar Ekelöf (1907-1968). I den svenska poesin har han en särställning; som en medveten outsider och främling inför det folkhemska samhällsbygget, som djärv förnyare av den moderna poesin, men också som traditionsorienterad vägvisare i ständig dialog med ett levande förflutet – varje generation har sin Ekelöf, och måste upptäcka honom på nytt.I denna volym har Ekelöfs alla diktsamlingar samlats, från den sensationella starten med "sent på jorden" till avslutningen med den österländskt inspirerade "Vägvisare till underjorden". Nu har de samlats som de ursprungligen mötte sin samtid; utan ändringar eller tillägg.Textredigering av Anders Mortensen och Anders Olsson, med efterskrift Anders Olsson.

426,00 kr.