Selskabsformerne

  • DJØF/Jurist- og Økonomforbundets Forlag
  • 2014
  • 524
  • dan
  • 7
  • 9788757497335
0

Hovedvægten i bogen er lagt på de to centrale selskabsformer: Interessentskabet og aktieselskabet.
Bogens gennemgang af interessentskabet tjener som inspiration for advokater og andre praktikere i forbindelse med udfærdigelse af interessentskabskontrakter. Der gives en desuden en præsentation af de øvrige selskabsformer og deres grundlæggende træk. Fremstillingen anskueliggører således også de selskabsretlige problemstillinger (og grundbegreber) som naturlige konsekvenser af virksomhedens organisatoriske forhold og virkelighed.