Selvstyret gruppearbejde

  • A/S Dafolo
  • 2000
  • Paperback
  • 71
  • dan
  • 1
  • 9788773209448
0

I Selvstyret gruppearbejde – empowerment i praksis introduceres metoden empowerment via beskrivelsen af et stykke konkret arbejde i projektet: ´pasning af handicappet ægtefælle i eget hjems regi´.

»Empowerment i det selvstyrede gruppearbejde er en professionelt understøttet proces, som indebærer mobilisering og frigørelse af menneskelige potentialer til forandring og udvikling – ´erobring af verden´ (Paulo Freire) – ud fra de involveredes egne problemdefinitioner, egen problemforståelse og egne forslag til og udførelse af handlinger….« skriver forfatteren i sin definition af empowerment som metode.

Selvstyret gruppearbejde – empowerment i praksis henvender sig til alle, der uddanner sig til eller allerede står med benene solidt placeret i et arbejde, hvor man professionelt skal indgå i relationer med brugerne, uanset om det drejer sig om social-, sundheds- eller undervisningssektoren.

225,00 kr.