Sidste kapitel

  • Bogforlaget Frydenlund
  • 2003
  • 208
  • dan
  • Udgave er ikke defineret
  • 9788778876096
0

Tove Svejgaard (red.) Sidste kapitel er skrevet med særligt henblik på undervisningen i pædagogik og psykologi på social- og sundhedsuddannelserne og dækker i sin helhed indholdskravene i bekendtgørelsen for uddannelserne til både social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent. Bogen er endvidere velegnet til brug for andre grupper, der arbejder professionelt med gamle mennesker, for eksempel ved sygeplejerskeuddannelsen samt ergo- og fysioterapeutuddannelserne Det danske samfund står over for en stor udfordring, idet den kommende ældregeneration vil udgøre en voksende del af befolkningen og samtidig vil stille krav om høj levestandard og livskvalitet i alderdommen. Man kan forudse personalemangel i de kommende år inden for ældresektoren, og der er derfor fokus på uddannelserne til social- og sundhedsmedarbejdere, som kan varetage de vigtige opgaver i forbindelse med støtte og pleje af de ældre såvel i eget hjem som på plejehjem og hospitaler. Sidste kapitel er tænkt som grundlag i undervisningen i pædagogik og psykologi på social- og sundhedsuddannelserne. Ud fra en forståelse af det enkelte ældre menneske som et unikt individ med sin egen livsfortælling behandles relationerne mellem det professionelle plejepersonale og de medborgere, de betjener. I uddannelsen til social- og sundhedsmedhjælpere eller social- og sundhedsassistenter inden for ældreområdet tilegner de studerende sig den faglige og menneskelige indsigt, der kvalificerer til at handle professionelt. Fagene psykologi og pædagogik er en vigtig del af det faglige grundlag for professionalismen i ældreplejen.