• Samfundslitteratur
  • 2018
  • Paperback
  • 200
  • dan
  • 1
  • 9788759331750

Situeret fremstilling

0

Undervisningen i skriftlig fremstilling i grundskolen skal udvikle alle elevers evne til at begå sig i vores demokratiske skriftsprogssamfund. Eleverne skal uddannes til at kunne håndtere mangfoldige skrivesituationer både i og uden for skolen, i fritiden og i fremtiden. 

 Situeret fremstilling bryder med traditionel skrivedidaktik ved at påstå at fremstillingskompetence ikke læres gennem fokusering på skolske aktiviteter eller isolerede mål og færdigheder som fx stavning eller abstrakte tekstnormer. Gennem en orientering imod så vidt muligt autentiske skrivesituationer fremmes elevens literacy og forståelse for den kompleksitet som kommunikation ofte er forbundet med. 
 Bogens første del er en teoretisk diskussion af skrivedidaktikken og en uddybning af hvordan situeret fremstilling sammentænker situeret læring og teori om skriftlig fremstilling og literacy. 
I bogens anden del kommer læseren helt tæt på planlægning, udførelse og evaluering af et situeret fremstillingsforløb. 
Bogens sidste del er en værktøjskasse af metoder og nyttig baggrundsviden til dansklæreren.  
 Situeret fremstilling er et bud på en sammenhængende, tidssvarende skrivedidaktik der tager udgangspunkt i Forenklede Fælles Mål, kompetencemålene i læreruddannelsen og modulprøven i undervisningsfaget dansk. Bogen er dermed en grundbog til lærerstuderende med undervisningsfaget dansk på alle klassetrin. Bogen kan også læses af dansklærere i grundskolen og af gymnasielærere. 
225,00 kr.
199,00 kr.