• Scanvik A/S
  • 2012
  • Paperback
  • 224
  • nor
  • 1
  • 9788215020501

Skolen i demokratiet - demokratiet i skolen

0

En av skolens viktigste oppgaver er å forberede elevene til demokratisk deltakelse og danning. Boka innleder med en drøfting av overordnede forståelser av hva demokrati er og hvilken demokratiforståelse skolen bør bygge på.

Boka tar utgangspunkt i hvordan skolen ivaretar sin oppgave i dag og stiller kritiske og konstruktive spørsmål til praktikere: Hva lærer elevene om demokrati gjennom elevrådsarbeid og andre formelle kanaler? Hvilken demokratiopplæring skjer i den uformelle elevmedvirkningen fra dag til dag? Hva er egentlig viktig kunnskap i et demokrati? Hvordan begrunner vi forventningene som rettes mot elevene om aktivt samfunnsengasjement?

Videre tar boka opp hvordan den teknologiske revolusjonen i skolen kan tjene elevenes demokratiske danning. Boka presenterer også forskning om hvordan ungdom opplever og forstår det norske demokratiet og sin egen rolle i det.

495,00 kr.