• Dafolo A/S
  • 2014
  • 16
  • dan
  • Udgave er ikke defineret
  • 9788771601398
Rettigheder:
  • 10 copy-operations
  • 24 page-prints

Skolen i Morgen. Nr. 6. Marts 2014. 17. årgang. Tema: Reformledelse i skolen

0

Dette nummer af tidsskriftet "Skolen i Morgen" indeholder følgende artikler:

Ledelse, der giver mening – skoleledelsens rolle i implementeringen af politiske beslutninger
Af Torsten Conrad
Det er ofte et misforhold mellem den indsats, der lægges i at udarbejde interventioner og reformers indhold, og den indsats, der lægges i implementeringen. Typisk lægges der kun omkring 10 procent i implementeringen, og det får afgørende betydning for omsætningen af de politiske intentioner til reel pædagogisk praksis. Denne artikel sætter fokus på de forhold, der præger implementeringen, og skoleledelsens muligheder for at lede disse

Træf de rette valg, og driv forandringen
Af Poul Kristian Mouritsen
I denne artikel præsenteres en grundlæggende struktur til arbejdet med strategiske forandringer. Processens faser gennemgås med konkrete modeller, der kan sikre, at alle processens deltagere engageres i at finde den fremtidige vej. Hovedbudskabet er, at forandringer er udfordringer, som kan lykkes med
et seriøst, velstruktureret ledelsesmæssigt arbejde, hvor relevante dele af organisationen inddrages undervejs.

Læringsnær ledelse mellem politik og praksis
Af Jens Engel
Skolereformen kræver et nyt blik på ledelsesopgaverne i feltet mellem politisk vedtagne beslutninger og implementeringen i den lokale, pædagogiske praksis. Det gælder om at holde fokus på kerneydelsen gennem strategisk ledelse. På Skovshoved Skole kalder de det ”læringsnær ledelse”. Artiklen præsenterer en konkret model til at holde fokus på ledelsesopgaverne samt eksempler på, hvordan de har organiseret sig i ledelsen.

138,75 kr.

Når du har købt e-bogen, modtager du et download-link på e-mail. Linket skal aktiveres indenfor en måned fra købsdagen.

 

Hvis du ikke tidligere har købt e-bøger hos os, så læs denne vejledning, inden du benytter linket og downloader din e-bog.