• Billesø & Baltzer Forlagsanpartsselskab
  • 2003
  • Andet
  • 332
  • dan
  • 2
  • 9788778421296

Skolen i samfundet

0

Grundbog til faget Skolen i samfundet

Den nye udgave af er væsentlig udvidet med flere nye artikler.

Faget Skolen i samfundet er at betragte som et tema, et emne, et område, som skal kvalificere det almendannende aspekt ved læreruddannelsen, dels ved at introducere til en læreruddannelse, og dels ved at udvikle de kommende læreres forståelse af deres virke i en samfundsmæssig sammenhæng. Teksterne i denne antologi griber denne udfordring ved at belyse og forholde sig til en række spørgsmål og problematikker, der er centrale for forholdet mellem skole og samfund.

Lærerne skal i højere grad end før legitimere deres praksis i lyset af nutidens vilkår over for elever, forældre, kolleger m.fl. Der er behov for et professionelt sprog, som kan beskrive den virkelighed der drives skole under, og som kan hjælpe os til at forstå, hvorfor vi handler, som vi gør, når vi bedriver undervisning. Den professionelle indstilling til lærerprofessionen må ikke lukke sig om sig selv og blive til en lukket verden, hvor de pædagogisk skolede internt forstår, hvad hinanden siger, men ikke er i stand til at kommunikere det ud til en bredere offentlighed. For at være i stand til det, må læreren også være aktiv i sin forholden sig til de samfundsmæssige og kulturelle forhold, der omgiver os - det fordrer omverdensforståelse.

En helstøbt, velskrevet og smukt komponeret bog, hvis brugere vil række langt ud over lærerstuderende. Alle - skolefolk og forældre - der vil se skolen lidt mere fra et helikopterperspektiv end fra den daglig virkelighed, får et godt tilbud om overblik og sammenhæng. DBC 2002.

Indholdsfortegnelse:
Forord

Folkeskolen i dens historisk-politiske sammenhæng
1 Noget om tidligere skolereformer af Ellen Nørgaard
2 Kursen mod enhedsskolen af Karl Brøcher
3 Socialdemokratiet, velfærdssamfundet og folkeskolen af Vagn Oluf Nielsen

Folkeskolen i dens samfundsmæssige sammenhæng
4 Skolen og demokratiet af Hans Dorf
5 Demokrati - fra oplysning til tillid af Peter Andersen og Preben Kirkegård
6 Skolen i fremtiden - er folkeskolen kommet for at blive af? Thøger Johnsen
7 Fra frigørelse til selv-dannelse - pædagogiske perspektiver i Giddens' tænkning af Stefan Hermann
8 System og livsverden af Benny Jacobsen
9 Skolelæring er institutionaliseret læring af Knud Illeris

Folkeskolen som arbejdende institution og organisation
10 Den demokratiske kultur og skole­bestyrelserne i Danmark af Johannes Andersen
11 Klare mål for brugerindflydelse, integration og faglighed i folkeskolen af Carsten Bendixen
12 Central og decentral vurdering af skoler - problemer og perspektiver af Lars Alrø Olesen
13 Professionel autonomi: at være sig selv nok? af Kjeld Sten Iversen
14 Selvværd og afmagt i lærerarbejdet af Asger Neumann
15 Skolen - som en moderne skoleleder ser den, og om de krav det stiller til lærerne af Lars Kjems

Folkeskolen og eleverne
16 Børnediskurser i Danmark af Per Schultz Jørgensen
17 Socialisation - og en præsentation af Bourdieus teori om symbolsk kapital og habitus af Espen Jerlang
18 Social ulighed fra generation til generation af Erik Jørgen Hansen
19 Efter integration af Søren Langager
20 Arbejdsbegreber, familietyper og børn i forskellige livsformer af Lone Rahbek Christensen
21 En indvandrer er også en udvandrer: Arvens modsigelser - et generations­perspektiv i indvandrerforskningen af Annick Prieur

Om forfatterne
Kildehenvisninger

298,00 kr.
279,00 kr.