Socialfaglig kvalitet

  • Samfundslitteratur
  • 2020
  • Elektronisk medie
  • 0
  • Danish
  • 1
  • 9788759337189
0

Hvad er socialfaglig kvalitet? Og hvordan kan man udvikle kvaliteten i den faglige praksis?

Når man arbejder med kvalitet og kvalitetsudvikling, er det vigtigt at afklare og beskrive egenskaberne ved metoder, teori og "produkt". Dermed sikrer man gennemsigtighed.

Som fagperson eller team må man desuden forholde sig til, om man opnåede de forventede resultater, om de planlagte metoder blev anvendt i praksis, og om teorigrundlaget var tilstrækkeligt.

SOCIALFAGLIG KVALITET giver en række forskellige perspektiver på kvalitetsudvikling samt konkrete eksempler på og metoder til arbejdet med dette inden for socialt arbejde.

Bogen henvender sig til studerende, medarbejdere og mellemledere inden for socialt arbejde. Den er oplagt som grundbog eller supplerende litteratur på socialfaglige uddannelser. Andre faggrupper som f.eks. pædagoger og sygeplejersker kan desuden relativt enkelt omsætte perspektiverne til egen faglighed.