Sociologi og modernitet

  • Columbus
  • 2008
  • Paperback
  • 221
  • dan
  • 2
  • 9788779700666
0

Samfundsudviklingen
fra det traditionelle over det moderne til det senmoderne samfund er i
Sociologi og modernitet belyst af fire kyndige samfundsforskere ud fra hver
deres vinkel. Det omdrejningspunkt, forfatterne har valgt for hvert kapitel, er
overordnet brud og kontinuitet i den moderne samfundsudvikling og den dermed
sammenhængende identitetsdannelse.Sociologi og modernitet er tænkt som en grundbog til sociologiske og
socialpsykologiske discipliner på de høje niveauer inden for
ungdomsuddannelserne samt på de introducerende niveauer inden for de
mellemlange og lange videregående uddannelser.Bogen er dels beregnet til en gennemgang af central sociologisk og
social-psykologisk teori og metode i undervisningen, dels som grundlag for
videre arbejde med mere afgrænsede sociologiske emner.

Der sælges
lige nu et digitalt trykt oplag fra 2014.

 

238,00 kr.
199,00 kr.