Sporting Bull Terrier (Vintage Dog Books Breed Classic - American Pit Bull Terrier)

  • Vintage Dog Books
  • 2013
  • 104
  • eng
  • Udgave er ikke defineret
  • 9781446549025