• Nyt Teknisk Forlag
 • 2008
 • Paperback
 • 150
 • dan
 • 1
 • 9788757125924

Springet

0

Springet er en lærebogsserie for udlændinge, der går til danskundervisning på mellemniveau på Danskuddannelse 3, og er tænkt til brug i multinationale klasser. Individuelt studerende kan dog også have udbytte af at arbejde med dele af materialet som selvstuderende.

Materialet er egnet for kursister, der har de allermest grundlæggende danskkundskaber (svarende til modul 1 og 2) og altså mestrer basale spørgsmål/svar-situationer, men som endnu ikke magter at tale dansk i situationer, der kræver længere og mere sammenhængende formuleringer - det er netop dét, Springet drejer sig om!

Det karakteristiske ved Springet er:

 • hurtig progression
 • opgavetyper med hovedvægt på kursisternes selvstændige sprogproduktion
 • aktiviteter baseret på reel kommunikation
 • et stort antal forskellige arbejdsformer og opgavetyper
 • varieret tekstinput
 • klar markering af fokus og formål
 • vægt på sprogets formside: udtale, bøjning, syntaks
 • meget lytteinput, bl.a. i form af lyttehjemmearbejde på kursist-cd
 • høj prioritet til udtalearbejde
316,25 kr.
284,63 kr.