Sprogforum 67: Innovation og kreativitet

 • Roskilde Universitetsforlag
 • 2019
 • Paperback
 • 100
 • dan
 • 1
 • 9788778675149
0

I dette nummer af Sprogforum: 

 •  Mette Skovgaard Andersen og Lisbeth Verstraete-Hansen: Den nationale strategi for fremmedsprog: en innovativ politik for området? 
 • Lilian Rohde: Innovation på læreruddannelsen 
 • Thomas Raun Bøg, Emil Alexander Holm Thorsen og Lone Krogsgaard Svarstad: Sneak Peak:  Cultural studies og en værdiorienteret tilgang til interkulturel læring 
 • Kamilla Ø. Borg, Niclas B. Juhl, Ditte D. Mathiasen, Carsten H. Petersen og Johannes Wagner: Dansk i hverdagen på vej mod en læringsinfrastruktur 
 • Anja Bols Slåttvik: Engelsk i udeskole en praktisk-musisk tilgang 
 • Bente Meyer: Innovativ brug af it i sprogfagene 
 • Anne Fonnesbech, Marianne Nygaard Kolding og Brigitte Tonn: Fremmedsproglig dialog i et ikt-didaktisk design 
 • Lene Tanggaard: Kreativitet som hverdagslig kulturel praksis 
 • Karen Merete Brandt og Charlotte Fogh: Innovativ didaktik på studieturen 
 • Anne Holmen: En ny lærebog til analyse af kulturpædagogik: Boganmeldelse af Representations of the World in Language Textbooks 
 • Merete Olsen og Søren Hattesen Balle: Kunsten at gøre fremmedsprogsundervisningen fremmed: 
 • Boganmeldelse af Fremmedsprogsdidaktik. Mellem fag og didaktik 

Læs mere om Sprogforum, abonnement, priser: www.samfundslitteratur.dk/sprogforum  

140,00 kr.
123,25 kr.