Sprogforum 67: Innovation og kreativitet

 • Sprogforum
 • 2020
 • E-bog
 • 0
 • Danish
 • 1
 • 9788778675194
0

Sprogforum 67: Innovation og kreativitet med følgende bidrag:
 • Innovation på læreruddannelsen

 • Sneak Peak Cultural studies og en værdiorienteret tilgang til interkulturel læring

 • Dansk i hverdagen på vej mod en læringsinfrastruktur

 • Engelsk i udeskole en praktisk-musisk tilgang

 • Innovativ brug af it i sprogfagene

 • Fremmedsproglig dialog i et ikt-didaktisk design

 • Kreativitet som hverdagslig kulturel praksis

 • Innovativ didaktik på studieturen

 • En ny lærebog til analyse af kulturpædagogik: Boganmeldelse af Representations of the World in Language Textbooks

 • Kunsten at gøre fremmedsprogsundervisningen fremmed : Boganmeldelse af Fremmedsprogsdidaktik. Mellem fag og didaktik

Temaredaktion: Lone Krogsgaard Svarstad (temaredaktør), Karen Lund, Annegret Friedrichsen og Bente Meyer