• Roskilde Universitetsforlag
 • 2019
 • Paperback
 • 94
 • dan
 • 1
 • 9788778675224
 • Kronikken: Læringsrummets fysiske rammer - gentagelse eller nytænkning?
 • Translanguaging
 • Arabisk i dansktimen - didaktiske udfordringer i det flersproglige læringsrum
 • Ekskursionen som læringsrum
 • Tværsproglige læringsrum
 • Flersprogethedsdidaktik i fremmedsprogsfag
 • Learning Chinese Characters in the Digital Learning Room
 • Oplevet autenticitet i dansklæringen
 • Læringsfællesskaber omkring literacypraksisser
 • Virtual reality som katalysator for sproglig udvikling
 • Dansk til eksamen
 • Boganmeldelse af Hvis du ikke kan sproget ... Om flersprogethed og læring på RUC's Sprogprofiler
 • Temanyt 68 - Læringsrum
 • Andet nyt

OBS: Bogen udkommer i midten af juni. Den kan allerede nu forudbestilles og leveres, når den er udkommet.

140,00 kr.
123,00 kr.