• Sprogforum
 • 2020
 • Elektronisk medie
 • Danish
 • 1
 • 9788778675248

Sprogforum 68: Læringsrum med følgende bidrag: • Kronikken: Læringsrummets fysiske rammer - gentagelse eller nytænkning?

 • Translanguaging

 • Arabisk i dansktimen - didaktiske udfordringer i det flersproglige læringsrum

 • Ekskursionen som læringsrum

 • Tværsproglige læringsrum

 • Flersprogethedsdidaktik i fremmedsprogsfag

 • Learning Chinese Characters in the Digital Learning Room

 • Oplevet autenticitet i dansklæringen

 • Læringsfællesskaber omkring literacypraksisser

 • Virtual reality som katalysator for sproglig udvikling

 • Dansk til eksamen

 • Boganmeldelse af Hvis du ikke kan sproget ... Om flersprogethed og læring på RUC's Sprogprofiler

 • Temanyt 68 - Læringsrum

 • Andet nyt

Temaredaktion: Bergthóra Kristjánsdóttir (temaredaktør), Petra Daryai-Hansen, Susana Silvia Fernandez, Karen-Margrete Frederiksen, Elina Maslo og Anna-Vera Meidell Sigsgaard