Sprogforum 70: Mundtlighed og performativitet

 • Sprogforum
 • 2020
 • Elektronisk medie
 • Danish
 • 1
 • 9788778675378

Sprogforum 70: Mundtlighed og performativitet med følgende bidrag: • Kronikken: Er opslagstavlen død?

 • Kronikken: Det Nationale Center for Fremmedsprog: Så er det nu!

 • Om mundtlig performance og dialogisk undersøgelse i undervisning

 • Tilegnelse af uformel sprogbrug - med eksempler fra fransk

 • Elevers deltagelse i franskundervisningen - et studie i anvendelsen af digitale medier

 • Mundtlighed i et testperspektiv

 • Autentisk kommunikation og fokus på fagligt ordforråd eksempler fra skolens engelskundervisning

 • Spil som redskab til mundtlighed

 • Boganmeldelse af Veje til verdensborgerskab. Global dannelse i gymnasiet

 • Boganmeldelse af Sprogløse verdensborgere. Om en uddannelsespolitik, der forsvandt

 • Temanyt 70 - Mundtlighed og performativitet

 • Andet nyt

 


Temaredaktion: Lone Svarstad (temaredaktør), Bente Meyer, Karen-Margrethe Frederiksen, Jan Lindschouw og Annette Søndergaard Gregersen