• Sprogforum
 • 2021
 • Paperback
 • 0
 • Danish
 • 1
 • 9788778675675
0

Sprogforum 72: Digitale ressourcer med følgende bidrag:

 • Sprogforum i 26 år - et
  interview med Karen Lund
 • Kronikken: Hvid historiefortælling
  og symbolsk vold - også i Danmark
 • Fagportalerne i engelsk og tysk -
  digitale muligheder for autentiske sprog- og kulturmøder?
 • Opmærksomhed og tid: Om brug af
  digitale læremidler i folkeskolens tyskundervisning
 • Sprogunderviserens kompetencer og
  rolle i virtuelle udvekslingsprojekter
 • Sprogteknologier: Er de snyd eller
  læringsunderstøttende ressourcer?
 • At lære med de digitale
  ressourcer i gymnasiets sprogfag
 • Læring på spil i
  arbejdsmarkedsrettet sprogundervisning - en videreudvikling af CALL-ressourcer
  i andet- og fremmedsprogsundervisningen
 • Procesbaseret tilgang til
  informationssøgning i undervisningen
 • Unge bruger emojis til at udtrykke
  sig på nye måder i digital kommunikation
 • Studerendes informationskompetence
  - om samarbejder mellem universitetsbibliotekarer og universitetsundervisere
 • Flersprogethed og interkulturelle
  kompetencer til fremtidens arbejdsmarked - indsigter fra erhvervslivet til
  undervisningsverdenen
 • Boganmeldelse af Hvorfor gør
  jeg det, jeg gør? Refleksionshåndbog for sproglærere
 • Boganmeldelse af Verdensborgeren
  og den interkulturelle læring. Inspiration og nytænkning til sprogfagene og
  andre fag

 • Temanyt 72 - Digitale
  kompetencer
 • Andet nyt

Temaredaktion: Louise Tranekjær (temaredaktør), Bente Meyer, Annegret
Friedrichsen, Francesco Caviglia og Ana Kanareva-Dimitrovska