Sprogforum 74: Motivation

 • Roskilde Universitetsforlag
 • 2022
 • Paperback
 • 101
 • dan
 • 1
 • 9788778675644
0

Sprogforum 74: Motivation med følgende bidrag:

 • "Flersprogethed", hæmsko eller drivkraft for sproglæring?
 • Motivation og differentiering i fremmedsprogsundervisningen
 • Gymnasieelevers motivation i spanskfaget
 • Flersprogethed i sprogfagenes læreplaner
 • Gymnasieelevers opfattelse af vigtigheden og brugbarheden af fransk og spansk
 • Motivationsorienteringer i tyskundervisningen. En kvantitativ og kvalitativ undersøgelse på tværs af uddannelsesniveauer
 • Investering i identitet som motivation i tilegnelsen af dansk for voksne
 • Elevcentrerede og autonomifremmende feedbackformer som motivationsstrategi
 • Småbørns muligheder for deltagelse i udvikling af sprog i dagtilbud
 • Kønsidentitet i sproget - med eksempler fra dansk og fransk
 • Danska på svenskt språkbad i Finland - 15-åringar läser på ett grannspråk
140,00 kr.
123,25 kr.