Sprogforum 74: Motivation

 • Roskilde Universitetsforlag
 • 2022
 • Elektronisk medie
 • 0
 • Danish
 • 1
 • 9788778675750
0

Sprogforum 74: Motivation med følgende bidrag:

 • "Flersprogethed", hæmsko eller drivkraft for sproglæring?
 • Motivation og differentiering i fremmedsprogsundervisningen
 • Gymnasieelevers motivation i spanskfaget
 • Flersprogethed i sprogfagenes læreplaner
 • Gymnasieelevers opfattelse af vigtigheden og brugbarheden af fransk og spansk
 • Motivationsorienteringer i tyskundervisningen. En kvantitativ og kvalitativ undersøgelse på tværs af uddannelsesniveauer
 • Investering i identitet som motivation i tilegnelsen af dansk for voksne
 • Elevcentrerede og autonomifremmende feedbackformer som motivationsstrategi
 • Småbørns muligheder for deltagelse i udvikling af sprog i dagtilbud
 • Kønsidentitet i sproget – med eksempler fra dansk og fransk
 • Danska på svenskt språkbad i Finland – 15-åringar läser på ett grannspråk

Temaredaktion: Bergthóra Kristjánsdóttir og Susanne Pérez (temaredaktører), Ana Kanareva-Dimitrovska, Anne Sofie Jakobsen, Annette Søndergaard Gregersen og Susana Silvia Fernandez