Støtte til projekter

Academic Books er en nonprofitorganisation, der er skabt af, til og for de studerende. Derfor går vores overskud til projekter, der gør det nemmere, federe, sjovere eller mere fagligt inspirerende for dig at være studerende. Når du køber dine bøger hos os, støtter du altså dit studiemiljø.

 

Vi støtter studiemiljøet og de studerende, der gerne vil forbedre det. Du kan søge støtte på tre måder:

  1. Ved at sende os en mail (marketing@academicbooks.dk), hvis det drejer sig om hjælp til tryk af plakater, tasker, kuglepenne, gavekort etc. 
  2. Deltage i STØT DIT STUDIELIV, hvor vi to gange om året giver 10.000 kr. til et projekt, der forbedrer studiemiljøet fagligt eller socialt. Læs mere om STØT DIT STUDIELIV.
  3. Gennem SL fonden, som vi er en del af. Her kan du søge økonomisk støtte til projekter. Din ansøgning vil blive vurderet af vores bestyrelse, hvor formanden er studerende. Find ansøgningsskemaet her. Behandlingstiden er 1-2 måneder. 

 

Bemærk, at vi...

  • ... kun støtter formål, som fremmer det studentersociale og/eller faglige miljø.
  • ... kun støtter formål, der kommer en bred kreds af studerende til gode eller er åbne for alle. Støttens omfang afstemmes efter målgruppens størrelse.
  • ... fortrinsvis giver tilskud til formål, som ikke ville blive realiseret uden støtte fra fonden.
  • ... ikke giver støtte til individuelle formål, herunder studierejser.
  • ... ikke giver støtte til drikkevarer, bespisning mv.
  • ... ikke støtter formål, som naturligt falder ind under uddannelsesstedernes eget virke. Dette omfatter eksamensopgaver/projekter samt almindelig udvidelse af undervisningen osv.
  • ... ikke giver støtte til kommercielle aktiviteter såsom andre virksomheders drift.

 

Herunder kan du se, hvem vi tidligere har støttet og læse mere om vinderne og hvad pengene er gået til:

 

SymfUni
”Præmien fra STØT DIT STUDIELIV på de 10.000 kroner gik til at leje af øvelokaler, løn til dirigent og assistenter samt til afviklingen af vores to koncerter i efteråret 2018.”


 

Kemi-revyen & Filosofirevyen
”Formålet med at lave en revy har været at samle og styrke det faglige og sociale fællesskab blandt de studerende, ph.d.-studerende og universitets ansatte på KU. ”


 

Universitetsradioen
”Academic Books har givet os mulighed for at drømme og tænke stort i det kreative arbejde. I år er vi nemlig begyndt at lave tv – en temmelig dyr fornøjelse :-)”PsykNoter.com
”Støtten har betydet, at vi bl.a. har fået trykt nogle flyers og lavet konkurrencer, så mange flere studerende nu kender til PsykNoter og gør brug af sitets stadigt voksende samling af relevante noter og gamle eksamensopgaver.”Kvinderegensen
“Indkøb af opslagsværker til biblioteket. Biblioteket er fyldt i eksamensperioderne og derfor blev der udvalgt opslagsværker, der er essentielle for flere fagrupper.” Molekylær medicin studieintroduktion
“Vi fik tilskud til vores studieintroduktion for at nedbringe brugerbetalingen.”EBUSS-foreningen IT-universitetet 
“SL fonden gav et tilskud til afholdelse af foreningens generalforsamling samt netværksmøder.”FysikRevy 2012
”Takket være Academic Books’ støtte vil FysikRevy 2012 blive husket som den mest professionelle, underholdende – og blodigste – revy siden FysikRevyens begyndelse i ’89.”CBS Sport Challenge
“En dag med fuldt drøn på 600 studerende i sportsgrenene fodbold, volleyball, badminton og basket.”HA MAT Intro 
“SL fonden bidrog til, at de studerende kunne tilrettelægge et introforløb for de nye studerende. Det har både givet en god faglig introduktion til studiet, men også skabt et godt og solidt grundlag for et socialt netværk.”180 Degrees  
“Formålet med støtten var at udvikle en pro bono konsulentbistand for non profit organisationer.”