Statistik

  • Samfundslitteratur
  • 2020
  • Elektronisk medie
  • 0
  • Danish
  • 1
  • 9788759324349
0

En kompakt lærebog i statistik, som går lige til sagen og gør det let at finde frem til kernen i stoffet.

Bogen dækker pensum i statistik på de fleste mellemlange og længere videregående uddannelser. Den er først og fremmest ment som et supplement til mere omfattende lærebøger og er især velegnet som repetitionsbog og opslagsbog i forbindelse med eksamensforberedelse.

Emnemæssigt dækker bogen blandt andet beskrivende statistik, sandsynlighedsregning, sandsynlighedsfordelinger, estimering og hypotesetestning, variansanalyse, lineær regression og ikke-parametriske metoder.

Bogen giver også en indføring i vigtige Excel-funktioner og indeholder desuden opgaver med tilknyttede løsninger.