Statistik i ernæring og sundhed

  • Nyt Teknisk Forlag
  • 2010
  • 178
  • dan
  • 1. udgave
  • 9788757132373
0

Statistik i ernæring og sundhed er en overskuelig statistikbog, der er skrevet til studerende på de natur- og sundhedsfaglige mellemlange videregående uddannelser og til professionelle brugere inden for samme område. Bogen er en anvendelsesorienteret gennemgang af statistisk analyse og forudsætter ikke en stærk matematisk viden.
Trods bogens overskuelighed gennemgår den både
- de basale statistiske værktøjer, som hvordan man beregner spredninger, gennemsnit, kvartiler, SAK'er mv.
- Præsentation af data og hvad præsentationen betyder for tolkningen af data
- alle de mest almindelige datatyper og fordelinger
- de mest almindelige test
- og hvordan man indsamler data, herunder stikprøvestørrelser

Bogen er opbygget med perspektiverende statistiske temaartikler samt et væld af gennemregnede eksempler, der knytter sig tæt til det naturfaglige samt ernærings- og sundhedsområdet.