Statistik med Excel

  • Samfundslitteratur
  • 2020
  • Elektronisk medie
  • 0
  • Danish
  • 2
  • 9788759317365
0

Statistik med Excel omhandler statistiske analyser baseret på funktioner i regnearksprogrammet Excel (Microsoft Office).

Per Vejrup-Hansen viser, hvordan man med et standardprogram som Excel kan udføre en række forskelligartede analyser af fx spørgeskema-data og tidsserier. Samtidig forklares de grundlæggende kendetegn ved de statistiske metoder.

Bogen vil således også være relevant i indledende undervisning i teoretisk statistik.

- Mål for skævhed og spredning i fordelinger
- Test af gennemsnit i forskellige grupper: er de signifikant forskellige? herunder t-test og variansanalyse
- Test af usikkerhed på proportioner eller procentandele - fx andelen af bestemte svarkategorier
- Sammenligning af fordelinger af kendetegn, fx svarfordelinger i forskellige grupper (c2-test)
- Korrelation og korrelationskoefficient
- Regressionsanalyse, herunder bestemmelse af ikke-lineær sammenhæng mellem kvantitative variabler (tendenslinier i Excel) og anvendelse af dummy-variabler for kvalitative kendetegn.

Det vises konkret, hvordan man indtaster spørgeskema-data i Excel og danner tabeller som grundlag for analyser, og der indgår opgaver til hvert kapitel i bogen.

Bogen fungerer fint med Excel 2007, idet der ikke er ændringer i selve funktionerne og dataanalyser i forhold til tidligere udgaver af Excel.