Stavning i grundskolen

  • Dansklærerforeningens Forlag
  • 2008
  • Paperback
  • 133
  • dan
  • 1
  • 9788779963504
0

NB! REVIDERET UDGAVE KOMMER I MAJ 2018
Stavning i grundskolen – hvad gør vi? sætter fokus på stavning og den udfordring, der ligger i at få teori og praksis til at hænge sammen i undervisningen. Bogen forsøger med udgangspunkt i mellemtrinnet at give et overblik over, hvilke emner der skal indgå i staveundervisningen og synliggør nogle af de problemstillinger i faghæftet, man som lærer må forholde sig til.

Bogen inddrager også nyere forskning med fokus på staveområdet, gennemgår modeller for skrive- og staveundervisning, beskrives forholdet mellem læsning og skrivning samt rummer pædagogiske overvejelser og forslag til, hvordan staveundervisningen kan gribes an.

298,00 kr.