Stilistik til tiden

  • Samfundslitteratur
  • 2020
  • Elektronisk medie
  • 0
  • Danish
  • 1
  • 9788759329764
0

Hvordan og hvorfor virker teksten og ordene som de gør? Og hvordan kan du blive bedre til at styre de midler sproget tilbyder?


Det samme indhold kan udtrykkes på utallige måder. Hvordan vi gør det, er afgørende for hvordan andre opfatter os og vores budskab. Sprogets form rummer både mærkbare, sanselige og usynlige udtryksmidler: Ordenes lyde, ordklassernes temperamenter og sætningernes vægtfordeling og takt former modtagerens oplevelse af budskabet og det skrevne.


Stilistisk viden gør dig mere bevidst om de midler du har til rådighed, og som analyseapparat giver den dig et redskab til at få hul på en tekst, faglitterær som skønlitterær.


Hovedvægten i Stilistik til tiden ligger på eksempler fra de fagtekster der omgiver os i vores hverdag: fra journalistik og reklamer over forretningsbreve, lovtekster og bibelsprog til medie- og talesprog. Med afstikkere til lyrik og skønlitteratur.


Bogens stilistiske begrebsapparat er aktuelt for analyser af både nutidig og ældre sprogbrug og for selvstændig tekstproduktion.