Storylinebogen

  • A/S Dafolo
  • 2005
  • Hardback
  • 320
  • dan
  • 1
  • 9788774690467
0

Fortællingen er tilbage i undervisningen. Storylinemetoden genindfører den magiske fortælling i klasseværelset og lader elevernes forestillinger og fantasi danne grundlaget for undervisningen.

I den fortælling, hvor lærerens faglige viden møder elevernes søgen efter forståelse, dannes de billeder, der skal til, for at de kan opnå indsigt i verden. I arbejdet med at formulere deres egen forståelse udvikler eleverne viden og færdigheder, som er undervisningens intention.

Storylinemetoden består i tematiske, problemorienterede undervisningsforløb, hvor det karakteristiske er, at undervisningen ikke kredser om et enkelt emne, men fordyber sig i varierede emner, der bindes sammen af den fortløbende fortælling. Fortællingen skrider fremad på grundlag af lærerens og elevernes ideer og handler således hele tiden om noget for eleverne relevant, men i den distance, som fiktion giver. Eleverne lærer betydningen af deres egen kreative og argumenterede tænkning, idet deres egne forestillinger og meninger tillægges værdi. I fortællingens univers kommer de til at arbejde med den virkelighed, de kender, understøttet af de visuelle modeller, der produceres undervejs. De billeder, der skabes, både illustrerer fortællingen og viser elevernes sammenhængsforståelse.

Klassen omskabes i et storylineforløb til et levende værksted, hvor man undres, diskuterer og ler, mens man arbejder, leger og lærer.

427,00 kr.
385,00 kr.