Strategier til at analysere organisationskultur

  • Nyt fra Samfundsvidenskaberne
  • 2021
  • Paperback
  • 130
  • dan
  • 1
  • 9788776832186
0

Som et isbjerg åbenbarer organisationskultur kun en lille del af sig selv, mens størstedelen henligger i skjul, kun tilgængelig for analyse. Forunderligt nok har dette mystiske begreb vist sig at være et af de mest frugtbare inden for den akademiske organisationsteori.


Denne bog udlægger, hvad organisationskultur er, og hvordan organisationskultur kan fremanalyseres. Bogen fremlægger og diskuterer organisationskultur og tegner forskellige teoretiske retninger op. Som sit centrale bidrag konstruerer de fire forskellige analysestrategier. Særligt er, at de forskellige strategier hver især er fremstillet som pragmatiske strategier til at analysere organisationskultur - hvilket er en mangelvare i de mange bøger og artikler, der beskæftiger sig med emnet. De fire analysestrategier vil hver især blive sat ind i en praktisk sammenhæng, så det bliver anskueliggjort, hvordan de kan anvendes i praksis. Afsluttende gives en komparativ analyse af de forskellige strategiers bagvedliggende antagelser og begreber, hvilket giver et overblik, der kan støtte analytikeren til at vælge og begrunde valg af analysestrategi.

Bogen henvender sig til studerende på samfunds- og humanvidenskabelige uddannelser, på såvel bachelor- som kandidatniveau, der har et organisationsfag. Hertil henvender den sig til studerende og forskere på egentlige organisationsuddannelser ved dels at diskutere med og udvikle organisationskulturteorier og konstruere analysestrategier, dels ved gennem konstruktionen af en systemteoretisk position at bidrage til forskningen indenfor organisationskultur. Bogen vil desuden være relevant indenfor konsulent- og analyseverdenen med sine pragmatiske strategier til at analysere organisationskultur.
199,00 kr.
171,50 kr.