Studier over investiturstridsperiodens embedstænkning

  • Lindhardt og Ringhof
  • 2020
  • 332
  • dan
  • Udgave er ikke defineret
  • 9788726422900

"Vore berettende, ræsonnerende og polemiserende kilder, ja i mange tilfælde også de diplomatariske, bærer i rigt mål vidnesbyrd om, at spørgsmålet om den rette og saliggørende forståelse af kirkens og kristenhedens væsen og den kristnes (gejstliges og lægmands) funktion og pligter deri, under indtryk af de kriser, der rystede kristenheden, blev levende og påtrængende som ikke i nogen tidligere periode i middelalderens historie."

I de første fire århundreder af det andet årtusind stredes kirken med de verdslige fyrster og konger om, hvem der havde ret til at udpege folk til de magtfulde og lukrative embeder som biskopper. Jakob Ballings doktorafhandling fortæller om investiturstriden, som den langvarige kamp kom til at hedde, og som førte til udnævnelsen af en såkaldt modpave, flytning af pavesædet til Avignon og ikke mindst et svækket prestige for pavestolen generelt. Selvom investiturstriden officielt sluttede ved udgangen af middelalderen, svækkede den pavens omdømme og magt mange år frem i tiden.

Jakob Balling (1928-2012) var en dansk forfatter og professor i ældre kirkehistorie ved Aarhus Universitet. Han var Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen og udgav en lang række bøger om kristendommens historie.