Sundhedsfremme - et kritisk perspektiv

  • Samfundslitteratur
  • 2012
  • Paperback
  • 215
  • dan
  • 1
  • 9788759316696
0

Sundhedsfremme er for alvor kommet på dagsordenen i de senere år, i politik, i praksis og i forskning. Der, hvor livet leves - i familien, på arbejdspladser, i skoler, i boligområder, i naturen - men også i mødet med sundhedsvæsenet, ligger potentialer for såvel at fremme sundhed som at forebygge de forhold, der begrænser den. I denne bog handler sundhedsfremme om at ændre på menneskers handlemuligheder og magt over sundheden, og derfor er ulighed i sundhed og forskellig adgang til sundhed i fokus. Bogen forsøger at gøre op med den forståelse af sundhedsfremme, der alene rettes mod det enkelte menneskes sundhedsadfærd, men samtidig i evidensens navn vælger at se bort fra menneskers egne perspektiver, erfaringer og handlemuligheder. I stedet forsøger bogen at vise, hvordan sundhed er en dimension af samfundsforhold og det moderne hverdagsliv, men at det samtidigt er muligt og hensigtsmæssigt at orientere indsatserne mod det enkelte menneskes egne mål for sundhed. SUNDHEDSFREMME - et kritisk perspektiv henvender sig til professionelle, studerende og forskere, der arbejder med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering inden for sundhedssektoren, i kommunalt regi, i undervisningssammenhænge samt på arbejdspladser og i organisationer.

230,00 kr.
199,00 kr.