Synopsiseksamen

  • Samfundslitteratur
  • 2014
  • Paperback
  • 72
  • dan
  • 2
  • 9788759319093

Hæftet giver konkrete råd og vejledning for den type eksamener, der er en kombination af mundtligt og skriftligt, fx:

  • synopsiseksamener
  • mundtlig fremstilling af materiale, fx tekster, reklamer, statistiske data, projekter, undervisningsmateriale
  • forsvar for hele opgaver og specialer

Hæftet rummer forslag til udformningen af den skriftlige del og det mundtlige oplæg samt til at få en hensigtsmæssig dialog efterfølgende. Der er mange instruktive oversigter og kommenterede eksempler fra forskellige fag. Desuden er der råd om gruppeeksamen.


90,00 kr.
60,00 kr.