Systemisk ledelse - teori og praksis

  • Samfundslitteratur
  • 2020
  • Elektronisk medie
  • Danish
  • 2
  • 9788759336557

Systemisk ledelse 2. udgave giver en grundig indføring i det systemiske teori- og praksisfelt. Bogen er skrevet af forskere og praktikere, som dagligt arbejder med systemisk ledelse.


Denne nye udgave indeholder opdaterede kapitler om det teoretiske grundlag, om ledelse gennem sproget og om ledelse gennem organisatoriske processer. Systemisk ledelse 2. udgave er desuden blevet beriget med bidrag om social kapital i systemisk perspektiv, kompleksitet som ledelsesvilkår, ledelse i selvorganisering samt et kapitel om bæredygtig ledelse.


Bogen er bygget op i fire dele:


Del 1 - Det teoretiske grundlag for systemisk ledelse


Mønstre, der forbinder - nedslag i den systemiske teoris historie, Socialkonstruktionisme, Narrativ teori - historier om ledelse, Luhmanns systemteori - ledelse som interventionskommunikation


Del 2 - Ledelse gennem sproget


Coaching, Ledelsesbaseret coaching, Systemisk supervision


Del 3 - Ledelse af organisatoriske processer


Anerkendende ledelse, Ledelse af læreprocesser, Teamledelse på systemisk grundlag, Fair proces og ledelse af inkrementel innovation - mod et strategisk procesdesign, Datadrevet ledelse, Systemisk evaluering


Del 4 - Forgreninger i det systemiske landskab


Social kapital i systemisk perspektiv, Kompleksitet som ledelsesvilkår, Ledelse i selvorganisering, Bæredygtig ledelse


Systemisk ledelse 2. udgave er anvendelig for ledere, konsulenter, studerende og andre, som ønsker en grundlæggende introduktion til systemisk ledelse.