• Samfundslitteratur
  • 2014
  • Paperback
  • 293
  • dan
  • 1
  • 9788776830458

Systemteoretiske analyser

0
Når Niklas Luhmann og systemteorien til stadighed fascinerer, hænger det sammen med teoriens uafsluttede karakter. Snarere end et klart afgrænset værktøj er den et omfattende tilbud om analysestrategier, begreber, beskrivelser og problemstillinger, som man som analytiker kan lade sig inspirere af.

Empiriske analyser i et systemteoretisk perspektiv er derfor også som regel en kombination af anvendelse og tilegnelse af teorien. Den plasticitet er på en gang en udfordring og en styrke.

Denne bog henvender sig til studerende og forskere, som er interesseret i at få inspiration til egne systemteoretisk informerede analyser. Bogens kapitler demonstrerer, hvor varieret systemteorien i traditionen fra Luhmann kan bringes i spil, ligesom de viser nogle af teoriens analytiske muligheder.

80,00 kr.
69,00 kr.