• Samfundslitteratur
  • 2013
  • E-bog
  • 354
  • dan
  • 1
  • 9788759323397
Rettigheder:
  • 10 copy-operations
  • 531 page-prints

Tal, algebra og funktioner

0

I anledning af den seneste reform for læreruddannelsen, LU13, er Matematik for lærerstuderende nu blevet målrettet de nye krav, og omfanget af systemet er tilpasset modulopbygningen og fagets reducerede timetal.

I Tal, algebra og funktioner 4.-10. klasse indledes hvert kapitel med en liste over de vigtigste mål for arbejdet med det pågældende kapitel, og det rundes af med en opsamling, der muliggør en evaluering af udbyttet. Således fremhæves det i hvert kapitel, hvilke kompetencer der især sigtes på at udvikle, hvilket er i samklang med de matematiske kompetencer, som står centralt både i LU13 og i det aktuelle faghæfte for grundskolen.

Bogens første del omhandler Talsystemer og regneprocesser og den anden del Algebra, funktioner og modellering. Den såkaldte stofdidaktik, der er knyttet til bogens faglige emner, findes i særlige kapitler, mens det fagdidaktiske stof, der er fælles for al matematikundervisning, skal søges i to andre bøger i systemet.

Matematik for lærerstuderende vandt Samfundslitteraturs lærebogspris i 2006, og siden udgivelsen i 2007 har dette systems lærebøger været de mest benyttede for linjefagene i matematik på læreruddannelserne i Danmark. De centrale bøger i systemet benyttes i både Norge og Sverige for sidstnævntes vedkommende i svensk oversættelse.

290,00 kr.

Når du har købt e-bogen, modtager du et download-link på e-mail. Linket skal aktiveres indenfor en måned fra købsdagen.

 

Hvis du ikke tidligere har købt e-bøger hos os, så læs denne vejledning, inden du benytter linket og downloader din e-bog.