• Lindhardt og Ringhof
  • 2001
  • Paperback
  • 255
  • dan
  • 1
  • 9788750035961
0

Hvad vil det sige, at noget betyder noget?

Et fundamentalt træk ved den menneskelige bevidsthed er, at sanseindtryk opfattes som tegn med en bestemt betydning. Vi kan ikke være til i verden uden at fortolke vore omgivelser og os selv; alle sociale og kulturelle udfoldelser kan således ses som en udveksling af tegn. Sproget er kun én blandt mange typer af tegnsystemer, som den menneskelige eksistens er afhængig af, f.eks. er de biologiske funktioner betinget af tegnudveksling, hvad enten det gælder mennesker, dyr eller planter - men bør betydningsdannelse overhovedet begrænses til levende organismer?

I denne antologi undersøges fænomenet betydningsdannelse inden for et bredt spektrum af forskningsområder: bl.a. filosofi, biosemiotik, tidslogik, metaforteori og interaktion mellem mennesker og maskiner. 'Betydning' defineres forskelligt inden for humanistiske og naturvidenskabelige discipliner, men det semiotiske perspektiv, der overvejende anlægges i artiklerne, gør det muligt at beskrive tegn og betydning på tværs af traditionelt afgrænsede forskningsfelter. En central figur i denne diskussion er Charles S. Peirce, hvis tegnklassifikation og teorier om betydningsdannelse kan belyse både naturens tænkning og tænkningens natur.

278,00 kr.