Thomas Charles o'r Bala

  • University of Wales Press
  • 2014
  • 0
  • eng
  • 1
  • 9781783162246
0

Mae'r gyfrol hon yn gofyn 'sut mae awduron benywaidd wedi ymdrin a'u profiadau corfforol mwyaf dwys a phersonol yn ei ffuglen Cymraeg ?' Defnyddia bersbectif ffeministaidd i ystyried potensial y corff benywaidd fel cyfrwng symbolaidd i fynegi syniadau ehangach am ein diwylliant. Ceir trafodaeth eang a deallus sydd yn rhychwantu sawl cenhedlaeth o awduron, o Dyddgu Owen a Kate Bosse-Griffiths yn y pumdegau hyd at awduron cyfoes megis Bethan Gwanas a Caryl Lewis.