Tidlig indsats - social pædagogisk arbejde på familiedøgninstitutioner

  • Klim
  • 2013
  • Paperback
  • 240
  • dan
  • 1
  • 9788771292558
0

Familiedøgninstitutioner er en tidlig og forebyggende indsats, hvor socialt udsatte familier indskrives i kortere tid. Det overordnede formål med opholdet er udredning og behandling i forhold til familier med mindre børn. Familierne er truet af sociale problemer, der belaster børnenes trivsel, udvikling og sikkerhed. I bogen undersøges, hvordan denne tidlige indsats har virket for en række konkrete familier. Det viser sig blandt andet, at det kun er børnene fra en tredjedel af disse familier, der anbringes efterfølgende - hvilket er en markant lavere andel end blandt familier, der ikke har været indskrevet.Bogen behandler således et brændpunkt inden for arbejdet med udsatte børn, og det er et område der hidtil har været meget svagt belyst. Bogen henvender sig både til professionelle og studerende inden for det sociale område - heriblandt socialrådgivere, socialpædagoger, psykologer og pædagoger - Men den er udformet, så den også kan læses af en bredere gruppe af socialpolitisk interesserede.

269,00 kr.
236,00 kr.