Transformationsstrategier

  • Samfundslitteratur
  • 2020
  • Elektronisk medie
  • 0
  • Danish
  • 1
  • 9788759332108
0

Vi hører jævnligt om forandringsprojekter, der løber ind i store problemer eller fejler helt. Når årsagerne kortlægges, viser det sig ofte, at de samme fejl laves igen og igen. Transformationsstrategier klæder læseren på til at gennemføre bedre transformationer i organisationer gennem overblik, systematik og indføling:


Overblik, fordi transformationer ikke kan studeres eller gennemføres alene ved brug af et enkelt organisatorisk perspektiv. Der er brug for flere perspektiver, der inddrager organisationens indre såvel som ydre struktur. Bogen giver et overblik over fire transformationsstrategier, som man skal mestre og veksle mellem på en hensigtsmæssig måde for at sikre en effektiv implementering af transformationen.


Systematik, fordi der er fokus på, hvordan man kan skabe balance i de systemer, der ligger bag udformningen af de fire transformationsstrategier, med henblik for at opnå målene for transformationen.


Indføling, fordi det er afgørende at etablere samarbejde, ejerskab og fællesskabsfølelse i hele organisationen. Endvidere lægges der vægt på den nødvendige ligevægt, der skal skabes mellem interne behov og eksterne omgivelser.


Transformationsstrategier er baseret på Peter Beyers mangeårige konsulenterfaring samt undervisning og forskning på CBS og ITU. Den kan bruges som lærebog på eksempelvis kurser i transformationsledelse og forandringsledelse og af alle, der varetager transformationsprocesser.