• Samfundslitteratur
  • 2017
  • 576
  • dan
  • 1
  • 9788759316191

Tværvidenskabsteori

0

TV&AEligRVIDENSKABSTEORI giver en introduktion til tv&aeligrfaglig videnskabsteori med hovedv&aeliggt p&aring det tv&aeligrvidenskabelige aspekt af informations-, kognitions- og kommunikationsvidenskaberne fra humaniora, over samfundsvidenskaberne og ned i biologien.&nbsp

Tv&aeligrvidenskabsteorien bruger en transfaglig ramme som grundlag for at kombinere kvalitative og kvantitative metoder og tilbyder en ikke-reduktionistisk tv&aeligrfaglighed, der inkluderer de kvantitative s&aringvel som de kvalitative videnskaber. Indenfor denne ramme ses videnskabelige aktiviteter som menneskers fors&oslashg p&aring med tegn, logik og mening at afbilde en meget kompleks virkelighed, der p&aring den ene side rummer fysisk-kemiske s&aringvel som bioevolution&aeligre og &oslashkologiske aspekter og p&aring den anden side rummer oplevelsesm&aeligssige og kulturelt-sproglige meningsf&aelignomener.&nbsp

Bogen udfolder forfatterens transfaglige model for videnskaberne og giver med dette afs&aeligt en introduktion til de vigtigste paradigmer i humaniora, natur- og samfundsvidenskab s&aringvel som til dem, der g&aringr p&aring tv&aeligrs af forskningsomr&aringder, som fx kritisk realisme, systemteori og semiotik.&nbsp
Bogen er gennemrevideret og st&aeligrkt udvidet p&aring baggrund af&nbsp &quotInformationsvidenskabsteori&quot.

449,00 kr.
369,00 kr.