• Gyldendalske Boghandel
  • 2009
  • Paperback
  • 187
  • dan
  • 1
  • 9788779733817
0

Udfordringer - Kritiske dialoger med Peter Kemp om filosofi 

En antologi. Bogen behandler en række en det 20. århundredes vigtigste filosoffer og en række af filosofiske emner, der alle har stået centralt i det 20. århundredes filosofi. De står der endnu – de er fortsat centrale – og beskriver tilsammen en historisk bevægelse: Fra overvejelser over religion og menneskelighed, via sprog og etik til pædagogikken og det særlige perspektiv, den deler med filosofien: Ideen om et bedre menneske i et bedre samfund.

Det er samtidig emner som den danske filosof Peter Kemp har beskæftiget sig med gennem tiden og som en række af hans kolleger her er i kritisk dialog med ham om. Hovedpersoner i bogen er først og fremmest Kant, men også Nietzsche, samt de franske filosoffer Paul Ricœur og Jacques Derrida. Det er især dem Peter Kemp har i sine mange bøger har beskæftiget sig med – derfor også især Kemps synspunkter på dem, bogens 10 skribenter forholder sig til – hvis det altså ikke snarere netop er filosofien selv, de har en høne at plukke med.

Peter Kemp svarer udførligt hver enkelt og benytter lejligheden til ikke alene at gentænke de filosofiske spørgsmål, han udfordres med, men også til at fortælle sit forfatterskabs livshistorie: Hvorfor han blev filosof, og hvad og hvem der inspirerede ham til hans filosofiske og kulturelt-politiske engagement. Derfor er denne bogs filosofiske dialoger blevet andet og mere end det festskrift, bogen først var tænkt som. Udfordringer er blevet en debatbog og samtidig en erindringsbog om mange af de diskussioner og kampe, som bogens hovedperson har været medspiller i.

200,00 kr.