• Samfundslitteratur
  • 2019
  • Paperback
  • 216
  • dan
  • 1
  • 9788759332009

Undersøgelsesmetoder i sundhedsfagligt arbejde

0

Fremtidens sundhedsprofessionelle skal være i stand til at identificere, analysere, udvikle og forbedre egen kliniske praksis. I denne enkle introduktion til metodelære viser forfatterne hvordan.

I bogen udfolder forfatterne en række eksempler på metoder til at undersøge praksis. Det gør de med udgangspunkt i konkrete eksempler på kliniske problemstillinger, som de undersøger med ønsket om at forstå og forklare, for efterfølgende at sætte læseren i stand til at kunne handle i forhold til problemstillingerne. 
Metoderne udgør samlet en videnskabeligt funderet værktøjskasse til brug i uddannelse og klinik.
Metoderne er:
  • Narrativ, kropsfænomenologisk og hermeneutisk metode (del 1)
  • Dokumentanalyse, deltagerobservation og fokusgruppeinterview (del 2)
  • Systematisk litteraturstudie, statistisk analyse og eksperimentel metode (del 3)

UNDERSØGELSESMETODER I SUNDHEDSFAGLIGT ARBEJDE er skrevet af undervisere og forskere på sundhedsuddannelserne ved Københavns Professionshøjskole og Professionshøjskolen Absalon. Bogen henvender sig til professionsbachelorstuderende ved sundhedsuddannelserne og til sundhedsprofessionelle i klinisk praksis.

269,00 kr.
239,00 kr.