Ungdomsliv

  • Samfundslitteratur
  • 2009
  • Elektronisk medie
  • Danish
  • 1
  • 9788759325636

Ungdomsliv. Mellem individualisering og standardisering er en bredt dækkende bog om de unge i Danmark i dag.

Knud Illeris kommer rundt om alle de vigtige sider af ungdomslivet: uddannelse og vejledning, arbejds-, fritids- og foreningsliv - og trænger ind i en række af ungdomslivets brændpunkter:

- Ungdomskulturerne
- Kønsrelationerne
- Sociale og etniske tilhørsforhold
- Risikoadfærd
- Misbrugsformer
- Kriminalitet
- Vild bilkørsel og trainsurfing.

Ungdomsliv er både pædagogisk, psykologisk, sociologisk og kulturelt forankret i de unges situation, der munder ud i en række bud på hvad en sammenhængende, langsigtet og imødekommende ungdomspolitik må indeholde.

Bogen bør læses af lærere, vejledere, socialarbejdere, arbejdsledere, politikere og andre, der har med unge at gøre.