• Forlaget Columbus
  • 2005
  • Paperback
  • 271
  • dan
  • 2
  • 9788779700239
0

Ungdomssociologi er en temabog om unge i det senmoderne samfund, men også en indføring i sociologiens problemstillinger og analysemåde.
Bogen er tænkt som introduktionsbog, der kombinerer teori med empiri og konkrete undersøgelser. Bogens temaer er:
- Identitetsdannelse, integration og fællesskaber i det (sen)moderne samfund
- Betydningen af belastende faktorer i barndommen og den sociale arv
- Ungdomskriminalitet
- Etniske minoritetsunge.

216,00 kr.