• SYSTIME
 • 2015
 • Paperback
 • 0
 • dan
 • 1
 • 9788761658005

Varanasi

0

Udgivelsen tager hinduismens farverigdom alvorligt, og derfor er billedsiden opprioriteret med en række unikke billeder fra hinduismens praksisformer.

Der er bl.a. fokus på følgende:
 • Puja i hjemmet
 • Tempelkult
 • Festivaler og højtider
 • AskeseYoga
 • Tantra
 • Gudebilledernes betydning
 • Det hellige sprog, sanskrit
 • Kastesystemet
 • De fire livsstadier
Udgangspunktet er således den hellige geografi, det hellige sprog, den materielle kultur og mangfoldigheden af praksisformer. For at gøre det eksotiske og fremmedartede nærværende foretages der undervejs sammenligninger med dansk folkekirkekristendom og andre religioner.

Bogen indeholder elevaktiverende spørgsmål til hvert kapitel.

Fremstillingen, teksterne og billedudvalget bygger på forfatternes gentagne ophold i Varanasi og Sydasien. Derfor indeholder udgivelsen en lang række unikke billeder samt nyoversatte tekster, der både stammer fra feltarbejde i byen og forskningsprojekter i klassiske sanskrittekster.
473,75 kr.
426,38 kr.