Videnskabsteori

  • Samfundslitteratur
  • 2021
  • Elektronisk medie
  • 0
  • Danish
  • 2
  • 9788759339428
0

Den pædagogiske forskning og
videnskab har igennem tiderne været knyttet til forskellige
videnskabstraditioner inden for især psykologi, sociologi og antropologi.
Pædagogisk forskning og teori tager derfor stilling til og er et resultat af
grundlæggende og almene konflikter og problemstillinger i 1900-tallets
videnskabsteori. Disse konflikter vedrører fundamentalt forskellige svar på
spørgsmålet om, hvad et subjekt og det sociale er, og hvad videnskabelig
praksis er eller bør være.

Stridens parter søges
fremstillet i så ren og rå form som muligt med henblik på at skabe et grundlag
for at kunne genkende og diskutere variationer over disse problemstillinger i
den aktuelle pædagogiske og uddannelsesvidenskabelige forsknings positioner.

Bogen fremstiller dels den
fænomenologisk-hermeneutiske versus den strukturalistiske tradition, dels
Poppers kritiske rationalisme versus Kuhns paradigmetænkning. Endvidere vil
problemstillinger som historicitet, sprog eller diskursbegrebet og endelig begrebet
det ubevidste blive fremstillet.