• Samfundslitteratur
  • 2021
  • Elektronisk medie
  • 0
  • Danish
  • 1
  • 9788759339916
0

Videnskabsteori og socialt arbejde - en
grundbog
er en indføring i, hvordan
videnskabsteori kan anvendes inden for socialt arbejde i såvel projektskrivning
som i det sociale arbejdes praksis. Kapitlerne bygger på forskningsprojekter,
så læseren får indsigt i nutidige versioner af, hvordan videnskabsteoretiske
overvejelser får betydning for de refleksioner og den erkendelse, der er
forbundet med analyseprocesser. Bogen giver derved et indblik i, hvordan
oversættelsesarbejdet mellem videnskabsteoretiske perspektiver og analytiske
indsigter konkret kan foldes ud.

Bogens kapitler introducerer til
udvalgte videnskabsteoretiske traditioner: positivisme, kritisk realisme,
eksistentiel fænomenologi, hermeneutik, socialkonstruktivisme, interaktionisme,
poststrukturalisme og Science Technology Studies. Fremstillingen viser, hvordan
hver af disse positioner giver forskellige muligheder og begrænsninger for,
hvad der kommer til syne i det videnskabelige blik på socialt arbejde.

Bogen henvender sig til
socialrådgiverstuderende, socialrådgivere og andre aktører inden for det sociale
arbejdes felt.