Vikingenes verdensrike

  • SAGA Egmont
  • 2020
  • Elektronisk medie
  • 120
  • eng
  • Udgave er ikke defineret
  • 9788726401684

Da Harald Hardrade i 1066 fikk en pil skutt gjennom halsen naer York i England, endte vikingenes aera. Tidens russiske og britiske kroniker fortalte hvordan krigerfolket i tre hundre ar hadde plyndret, myrdet og voldtatt seg gjennom Europa. I lang tid var de gamle skriftene var beste kilde til kunnskap om nordboernes tidsalder. Siden har forskning og funn tegnet et mer nyansert bilde. For riktig nok drog tusenvis av unge menn ut pa plyndringstokt, og riktig nok underla sterke hovdinger seg store landomrader, men vikingene var forst og fremst handelsfolk. De slanke skipene deres behersket verdenshavene, og i Skandinavia dukket det opp handelsbyer der kjopmenn solgte varer fra hele den kjente verden. Jakten pa land og luksus drev nordboerne lenger og lenger bade ostover og vestover, helt til de hadde kartlagt alle elvene i Russland og hadde gatt i land pa det enorme kontinentet som vi senere skulle komme til a kjenne som Amerika.